Governança Territorial I Cooperació Intermunicipal Al País Valencià

Tiempo de preparación: 7 días

$U 842

- +
¿Cómo lo puedo pagar?

Medios de pago

*

*Solo materiales didácticos se pueden abonar con Mercado Pago

Formas y costos de envío

Envíos

Todos los envíos son realizados con UES.

Entregas en Montevideo en 24 hs, y en el interior en 72 hs

El costo del mismo lo podrás ver en el proceso de compra, ya que varía según el tipo de servicio de entrega y el peso de los libros o artículos que tengas en tu carrito.

Especificaciones de productos
Autor: Andrés Gomis Fons
Nº Páginas: 212
Editorial: Publicacions de la Universitat de València
En aquesta publicació analitzarem la realitat de la cooperació intermunicipal en el territori valencià, sobre la base de la identificació de les xarxes que els municipis formen entre ells i de la seua intensitat. Analitzar les dinàmiques de col·laboració existents entre els municipis és d''interès per a encarar des de les actuacions públiques una estratègia territorial més efectiva, i resulta d''utilitat tant per als mateixos governs locals com per al govern autonòmic. El text s''organitza en tres parts ben diferenciades. La primera inclou el marc teòric i conceptual, on situem l''estudi de la cooperació intermunicipal i del territori en relació amb el desenvolupament, la coherència de polítiques i la governança territorial. Després s''analitza quin és el context en què es desenvolupa la cooperació intermunicipal al País Valencià. I per últim s''analitzen totes les formes i xarxes de cooperació intermunicipal existents i la seua implantació en el territori valencià, així com les finalitats i àmbits territorials. El text es tanca amb un darrer capítol de síntesi i recapitulació on es repassen les aportacions i conclusions del treball i es plantegen possibles línies de futur en termes de política territorial.