Governança Territorial I Cooperació Intermunicipal Al País Valencià

Tiempo de preparación: 7 días
$U 932
En aquesta publicació analitzarem la realitat de la cooperació intermunicipal en el territori valencià, sobre la base de la identificació de les xarxes que els municipis formen entre ells i de la seua intensitat. Analitzar les dinàmiques de col·laboració existents entre els municipis és d''interès per a encarar des de les actuacions públiques una estratègia territorial més efectiva, i resulta d''utilitat tant per als mateixos governs locals com per al govern autonòmic. El text s''organitza en tres parts ben diferenciades. La primera inclou el marc teòric i conceptual, on situem l''estudi de la cooperació intermunicipal i del territori en relació amb el desenvolupament, la coherència de polítiques i la governança territorial. Després s''analitza quin és el context en què es desenvolupa la cooperació intermunicipal al País Valencià. I per últim s''analitzen totes les formes i xarxes de cooperació intermunicipal existents i la seua implantació en el territori valencià, així com les finalitats i àmbits territorials. El text es tanca amb un darrer capítol de síntesi i recapitulació on es repassen les aportacions i conclusions del treball i es plantegen possibles línies de futur en termes de política territorial.
Especificaciones de productos
AutorAndrés Gomis Fons
Nº Páginas212
EditorialPublicacions de la Universitat de València