La Mallorca De 1812 I El Pare Traggia

Tiempo de preparación: 7 días
$U 684
El pare Traggia era una persona profundament conservadora, partidària de l''absolutisme i amb una visió teocèntrica de la societat. Reclamava una obediència resignada a les ordres de les autoritats, independentment de la justícia d''aquestes, i veia amb mals ulls que els ciutadans les qüestionassen. El 1812, en la seua estada a Mallorca, percebé una doble intriga. D''una part, dels filòsofs que posaven en perill Espanya i pretenien canviar les institucions. D''una altra, contra ell. Lamentava que a Mallorca es parlava contra sants, papes, bisbes, clergues i estats i cap autoritat reprimia i castigava els atemptats, per això va decidir exiliar-se a Malta. El seu testimoni, posa en dubte el conservadorisme i la beateria que generalment s''adjudica a la Mallorca de principi del segle xix. Una vegada més, la consulta de les fonts contradiu la història que se''ns ha volgut transmetre.
Especificaciones de productos
Autor Valentí Valenciano López
Nº Páginas 168
Editorial Publicacions de la Universitat de València